8 packages found

M
Q
P

Description

Japanese riichi mahjong hand shanten calculation

Keywords

Publisher

published 1.4.02 months ago
M
Q
P

Description

Japanese riichi mahjong agari calculation

Keywords

Publisher

published 1.0.22 months ago
M
Q
P

Description

majsoul client tool

Keywords

Publisher

published 2.1.412 days ago
M
Q
P

Description

Riichi Mahjong game engine

Keywords

Publisher

published 1.0.4a year ago
M
Q
P

Description

Riichi Mahjong game engine

Keywords

Publisher

published 1.0.24 years ago
M
Q
P

Description

Japanese riichi mahjong hand calculation

Keywords

Publisher

published 1.1.3a month ago
M
Q
P

Description

A virtual keyboard for writing mahjong notation.

Keywords

Publisher

published 0.9.16 months ago
M
Q
P

Description

A custom client for the popular riichi mahjong platform Tenhou written in Node.js.

Keywords

Publisher

published 0.9.03 years ago