Have ideas to improve npm?Join in the discussion! »

  node-red-contrib-afya-lullaby

  0.0.3 • Public • Published

  EN

  This node was created for my children. I realized that they like falling asleep under the light. That's why I thought about automating the process of turning off the light. At the set time Z the initial value X (here the light) is reduced to the set value Y (usually 0). The plugin itself, however, does not specifically manage the light, and returns the value "value" in "msg." and this value should be used.

  Important! from version 0.0.2 it is possible to count up (and thus slow wake up with light), as well as to set a change step - more in change.log now you can also beat the thread

  PL

  Ten węzeł został stworzony z myślą o moich dzieciach. Zdałem sobie sprawę, że lubią zasypiać przy zapalonym świetle. Dlatego pomyślałem, żeby zautomatyzować proces wygaszania światła. W zadanym czasie Z wartość początkowa X (tutaj światła) zostaje obniżona do zadanej Y (najczęściej 0). Sam plugin nie zarządza jednak konkretnie światłem, a zwraca wartość "value" w "msg." i właśnie tę wartość należy wykorzystać.

  Ważne! od wersji 0.0.2 możliwe jest odliczanie w górę (a więc powolne budzenie światłem), a także ustalenie kroku zmiany - więcej w change.log teraz można także wątek ubić

  Install

  npm i node-red-contrib-afya-lullaby

  DownloadsWeekly Downloads

  6

  Version

  0.0.3

  License

  Creative Common

  Unpacked Size

  29.9 kB

  Total Files

  8

  Last publish

  Collaborators

  • avatar