Wondering what’s next for npm?Check out our public roadmap! »

  nav-frontend-lenkepanel
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  2.0.1 • Public • Published

  react-module: nav-frontend-lenkepanel

  Installering:

  npm install classnames nav-frontend-chevron-style nav-frontend-core nav-frontend-lenkepanel nav-frontend-lenkepanel-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save
  

  React-router adapter

  For å tilrettelegge for gjenbruk av komponenten når man bruker react-router er det laget en hook linkCreator. Default implementasjonen gir bare en bare a-tag, men her har man ta mulighet til å endre det til Link om man ønsker.

  Installering:

  npm install classnames nav-frontend-chevron-style nav-frontend-core nav-frontend-lenkepanel nav-frontend-lenkepanel-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save
  

  Disclaimer:

  NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

  https://www.npmjs.com/org/navikt

  Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

  NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

  Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-lenkepanel

  Keywords

  none

  Install

  npm i nav-frontend-lenkepanel

  DownloadsWeekly Downloads

  990

  Version

  2.0.1

  License

  MIT

  Unpacked Size

  15.8 kB

  Total Files

  9

  Last publish

  Collaborators

  • avatar
  • avatar