Wondering what’s next for npm?Check out our public roadmap! »

  nav-frontend-knapper
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  3.0.1 • Public • Published

  react-module: nav-frontend-knapper

  Installering:

  npm install classnames lodash.throttle nav-frontend-core nav-frontend-js-utils nav-frontend-knapper nav-frontend-knapper-style nav-frontend-typografi-style prop-types react --save
  

  Disclaimer:

  NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

  https://www.npmjs.com/org/navikt

  Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

  NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

  Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-knapper

  Keywords

  none

  Install

  npm i nav-frontend-knapper

  DownloadsWeekly Downloads

  2,530

  Version

  3.0.1

  License

  MIT

  Unpacked Size

  20.7 kB

  Total Files

  21

  Last publish

  Collaborators

  • avatar
  • avatar