Have ideas to improve npm?Join in the discussion! »

@fremtind/jkl-alert-message-reactTypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

1.5.2 • Public • Published

@fremtind/jkl-alert-message-react

Beskrivelse

Se portalen for bruk og prinsipper.

Kom i gang

Lær hvordan du kan ta i bruk Jøkul

Bruk av React-pakken

Installasjon

 1. Installér pakken med yarn add @fremtind/jkl-alert-message-react eller npm i @fremtind/jkl-alert-message-react. Stil-pakken blir automatisk installert som en avhengighet.

 2. Importer både React-pakken (velg komponenten(e) du trenger) og stil-pakken i prosjektet ditt:

import {
  InfoAlertMessage,
  ErrorAlertMessage,
  WarningAlertMessage,
  SuccessAlertMessage,
} from "@fremtind/jkl-alert-message-react";
import "@fremtind/jkl-alert-message/alert-message.min.css";

Bruk

Komponenten tar følgende props:

 • children: Påkrevd. Innholdet i meldingsboksen. ReactNode
 • maxContentWidth: Setter maks bredde på innholdet. Innholdet vil søke mot senter av siden string
 • paddingLeft: Setter padding på venstre side av innholdet. string
 • className: Eventuell(e) css-klassenavn for komponenten. string

En enkel bruk av meldingsboksen kan se slik ut:

<InfoAlertMessage>Filopplasting er for tiden slått av</InfoAlertMessage>

For å aligne innholdet i meldingen med teksten på resten av siden:

<ErrorAlertMessage maxContentWidth="1532px" paddingLeft="1rem">
  Feilopplastingtjenesten opplever for tiden problemer
</ErrorAlertMessage>

Install

npm i @fremtind/jkl-alert-message-react

DownloadsWeekly Downloads

153

Version

1.5.2

License

MIT

Unpacked Size

29.8 kB

Total Files

12

Last publish

Collaborators

 • avatar
 • avatar